Αγία Άννα WF Project

Θέση: 
Αγία Άννα, Κύπρος
Ισχύς: 20MW
Gamesa
G90 2MWx10)
Έτος: 2011

  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015