Διασφάλιση Λειτουργίας Έργου

Η Διασφάλιση Λειτουργίας Έργου είναι η διαδικασία της διασφάλισης ότι όλα τα συστήματα και τα εξαρτήματα ενός έργου αιολικής ενέργειας έχουν σχεδιαστεί, εγκατασταθεί, δοκιμαστεί, λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του αρχικού σχεδιασμού και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015