Εγκατεστημένα MW από Prenecon

Ο Όμιλος έχει ήδη αναλάβει την κατασκευή  551MW σε έργα ΑΠΕ (ολοκληρωμένα, υπό κατασκευή ή στο τελικό στάδιο σχεδιασμού), ενώ αυτή τη στιγμή αναπτύσσει άλλα 930MW.

Προβλέποντας  τη δυναμική που γεννάται από το πρωτόκολλο του Κιότο και τις σχετικές αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μείωση των εκπομπών χλωροφθορανθράκων, καθώς και διαισθανόμενος τις νέες ανάγκες που αναπτύχθηκαν από τους επενδυτές και επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο, ο όμιλος PRENECON έχει επενδύσει στην εξειδίκευση και την ποιότητα.

 

 

Βασιζόμενος σε αυτά τα γερά θεμέλια, που εμπνέουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πελάτες του, ο Όμιλος ήταν σε θέση να επιτύχει εντυπωσιακά ραγδαία ανάπτυξη μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο τομέα των ΑΠΕ.

 

Ολοκληρωμένα MW, υπό κατασκευή ή στο τελικό στάδιο σχεδιασμού

 

  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015