Ορίτες WF Project

Θέση:    
Ορείτες, Πάφος
Κύπρος
Ισχύς: 82MW
(Vestas V90 2MWx41)
Έτος: 2009-2010

  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015