Σχεδιασμός Έργου


Ο Σχεδιασμός Έργου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση των υπηρεσιών στις οποίες γίνονται ειδικές ρυθμίσεις από ειδικούς σε αυτές τις τεχνολογίες αιχμής, ώστε το έργο να παράγει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.


Η εταιρεία σχεδιάζει τα έργα της, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προμηθευτών εξοπλισμού ανά περίπτωση. Πρώτα επιλέγεται ο τύπος εξοπλισμού σε σχέση με τις ανάγκες του πελάτη, και μετά πραγματοποιείται η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και το σχέδιο διαχείρισης του πάρκου καθώς επίσης και ο Πίνακας Αλληλεπίδρασης μεταξύ του προμηθευτή του εξοπλισμού, τον ιδιοκτήτη του έργου και τον ανάδοχο κατασκευής του έργου.


  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015