Οικονομικό Κλείσιμο Έργου

Η Prenecon ως ένας έμπειρος και χρηματοπιστωτικά αξιόπιστος EPC εργολάβος, υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες των έργων κατά τη διαδικασία του «Οικονομικού κλεισίματος του Έργου».

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την υποστήριξη του ιδιοκτήτη του έργου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών «Οικονομικού κλεισίματος του Έργου» με το οικονομικό σχήμα.


Πιο αναλυτικά:

●  Λεπτομερής Προϋπολογισμός Κατασκευής Έργου

 

●  Λεπτομερές Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου    

 

●  Αναλυτικό Σχέδιο Διαχείρισης Έργου

 

●  Λεπτομερή σχέδια QHSE

 

●  Προκαταρκτικά Σχέδια και Μελέτες

 

●  Πίνακες Αλληλεπίδρασης μεταξύ των συντελεστών του Έργου


●  Διαδικασίες Δοκιμών


●  Διαδικασίες παραλαβής και διασφάλισης σωστής λειτουργίας

●  Πιστοποιητικά ISO

 

●  Τραπεζική πιστοληπτική ικανότητα

 

●  Πλάνο Λειτουργίας & Συντήρησης

 

●  Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (PII)

 

●  Σχέδιο Διαχείρισης εργοταξίου

 

●  Σύμβαση FIDIC  - Silver Edition

 

●  Ασφάλιση «ομπρέλα» κατά παντός κινδύνου (CAR)

 

●  Εγγυήσεις

 


  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015