Λειτουργία & Συντήρηση Έργου


Η Λειτουργία αιολικού πάρκου μέσω μιας επίσημης και συνηθισμένης ρουτίνας διαδικασιών ή μέτρων. Η διαδικασία περιλαμβάνει βήματα και αποφάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε η εργασία να επιτυγχάνεται και περιλαμβάνει μια ακολουθία γεγονότων.

 

Η Συντήρηση Έργου περιλαμβάνει την επιδιόρθωση των κάθε είδους οικοδομικών, μηχανολογικών ή ηλεκτρικών στοιχείων εφόσον αυτά τεθούν εκτός λειτουργίας ή χαλάσουν (γνωστή ως επισκευή ή έκτακτη συντήρηση). Περιλαμβάνει επίσης την εκτέλεση ενεργειών ρουτίνας που κρατούν το πάρκο σε λειτουργία (προγραμματισμένη συντήρηση) ή αποφεύγουν προβλήματα που μπορεί προκύψουν (προληπτική συντήρηση).


  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015