Αδειοδότηση Έργων

Αδειοδότηση έργου είναι η διαδικασία έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή νέων έργων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την έκδοση των:


●  Άδεια Παραγωγής

 

●  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων    

 

●  Όροι Διασύνδεση

 

●  Άδεια Εγκατάστασης

 

●  Άδεια κατασκευής

 

●  Άδεια Λειτουργίας


Το στάδιο της αδειοδότησης είναι αρκετά απαιτητικό και συνήθως το πιο χρονοβόρο στάδιο κατά τη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τις αρχές και την ικανοποίηση των ειδικών απαιτήσεών τους.


Η PRENECON είναι σε θέση να καλύψει όλες τις αδειοδοτικές απαιτήσεις καθώς και την υποβολή αδειοδοτήσεων, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. Επίσης, η PRENECON προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους πελάτες της για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης με το δίκτυο και τις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015