Αδειοδότηση Έργων

Αδειοδότηση έργου είναι η διαδικασία έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή νέων έργων.  Read More
slide1

Σχεδιασμος Έργου

Ο Σχεδιασμός Έργου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση των υπηρεσιών στις οποίες γίνονται ειδικές ρυθμίσεις από ειδικούς σε αυτές τις τεχνολογίες αιχμής, ώστε το έργο να παράγει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.  Read More
slide2

Μελέτη Εφαρμογής Έργου

Αναλυτική Μελέτη του έργου είναι η δραστηριότητα της εκπόνησης όλων των λεπτομερών μελετών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την κατασκευή του.  Read More
slide3

Οικονομικό Κλείσιμο Έργου

Η Prenecon ως ένας έμπειρος και χρηματοπιστωτικά αξιόπιστος EPC εργολάβος, υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες των έργων κατά τη διαδικασία του «Οικονομικού κλεισίματος του Έργου».  Read More
slide4

Διασφάλιση Λειτουργίας Έργου

Η Διασφάλιση Λειτουργίας Έργου είναι η διαδικασία της διασφάλισης ότι όλα τα συστήματα και τα εξαρτήματα ενός έργου αιολικής ενέργειας έχουν σχεδιαστεί, εγκατασταθεί, δοκιμαστεί, λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του αρχικού σχεδιασμού και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ιδιοκτήτη.  Read More
slide5

Λειτουργία & Συντήρηση Έργου

Η Λειτουργία ενός αιολικού πάρκου μέσω μιας επίσημης και συνηθισμένης ρουτίνας διαδικασιών ή μέτρων. Η διαδικασία περιλαμβάνει βήματα και αποφάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε η εργασία να επιτυγχάνεται και περιλαμβάνει μια ακολουθία γεγονότων.  Read More
slide6

  Copyright © 2011 Prenecon - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Ισολογισμός 2015